Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Definitioner

 

Trafiktal  
ÅDT

Årsdøgntrafik. Det er et tal der bliver beregnet ud fra gennemførte trafiktællinger (typisk af én uges varighed). Der ganges faktorer på afhængig af tidspunktet på året, der er talt og afhængig af trafiktypen (f.eks. bolig-arbejde trafik, bytrafik, landtrafik, ferietrafik o.a.). ÅDT angives i antal køretøjer.

For at give et indtryk af hvad det er for en størrelse er den sidst talte årsdøgntrafik på Strib Landevej, ÅDT = 4676. Tællingen er fra 2018.

Gennemsnitshastighed Beregnes ud fra den gennemførte trafiktælling. Bliver typisk angivet i km/t.
Lastbilandel Andel af køretøjer med en længde over 12,50 m. Angives i %

 

Uheld  
Uheldstype

Personskadeuheld. Det er uheld hvor der er tilskadekomne eller dræbte.

Materielskadeuheld. Det er uheld hvor der ikke er tilskadekomne eller dræbte, og hvor der er blevet optaget en politirapport.

Ekstrauheld. Det er materielskadeuheld, hvor der ikke er optaget politirapport.

Ulykkessituation

Beskriver hvordan uheldet er sket. F.eks. Eneuheld

Involverede

Beskriver hvilke trafikanttyper og andre elementer, der har været involveret i uheldet

 

Hastighedsdæmpende foranstaltninger  
Bump Cirkelbump, modificerede cirkelbump, sinusbump, trapezbump eller hævede flader.
Chikaner Etablering af forhindringer i kørebanen, der tvinger trafikanterne til af skifte vognbane eller køre i zigzag.
Indsnævringer Kørebanen begrænses, så der kun kan passere et kørertøj ad gangen.
2-1 veje Kørebanen indsnævres, ved at der markeres 30 cm brede punkterede linier, og derved skabes en bred kantbane, med det formål at de svage trafikanter, skal opleve, at det er tryggere at færdes på vejen. Idéen er af bilerne kører på midten af vejen og kun i de situationer, hvor der kommer en modkørende bilist trækker de ud i kantbanen. Hvis der samtidig er en svag trafikant i kantbanen forventes det, at bilisterne holder tilbage og venter med at passere. Derved opnås også en mindre nedsættelse af gennemsnitshastigheden.
Der er mindste krav til oversigter og længder. Og 2-1 veje kan ikke indrettes hvor der er store trafikmængder.